Dėl buvusios ar vis dar vykdomos žmogaus ūkinės veiklos, dirvožemis yra užterštas ir teršiamas įvairiomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Taršos mažinimo problema aktuali visame pasaulyje. Kadangi praeities pakeisti jau nebeįmanoma, todėl vienintelė išeitis – rasti kiekvienai užterštai teritorijai optimalų tvarkymo metodą ir stengtis pašalinti ar apriboti taršą.

Mūsų vizija yra sukurti mobilų bioreaktorių, kuriame užterštas dirvožemis valomas pritaikant unikalias mikroorganizmų savybes skatinti teršalų degradaciją ar transformaciją. Kadangi dirvožemis gali būti valomas šalia taršos židinio, tai taip yra išvengiama dirvožemio transportavimo į valymo aikšteles išlaidų, papildomų medžiagų naudojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Po valymo periodo išvalytas dirvožemis gali būti grąžintas atgal iš ten, kur buvo paimtas.