Bendrieji tyrimai

 • pH
 • Sausoji medžiaga
 • Organinė sausa medžiaga
 • Elektrinis laidumas (EC)
 • Bendras azotas
 • Fosforas
 • Magnis, fosforas, kalis
 • Chromas, varis, švinas, manganas, molibdenas, arsenas, cinkas, kadmis, geležis
 • Natris, magnis, boras, siera, kalis, kalcis
 • Gyvsidabris
 • Bandroji anglis
 • Bendras naftos angliavandenilių kiekis (TPH)
 • Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) ir polichlorinti bifenilai (PCB)
 • Lakieji organiniai junginiai (VOC)

Dirvožemio tyrimai

 • Pesticidai
 • Rūgštiniai herbicidai
 • Chloro-organiniai pesticidai
 • Polichlorinti dibenzofuranai
 • Perfluorinti junginiai
 • Nitrotoluenai

Vandens tyrimai

 • Pesticidai
 • Rūgštiniai herbicidai
 • Piretroidiniai pesticidai
 • Chloro-organiniai pesticidai
 • Polichlorinti dibenzofuranai
 • Perfluorinti junginiai
 • Farmaciniai junginiai
 • Nitrotoluenai

Dėl kitų tyrimų kreiptis nurodytais kontaktais. Jums pageidaujant, konsultantai gali paimti ėminius standartizuotais būdais ir pristatyti juos į laboratoriją.

Informacija dėl laboratorinių tyrimų teikiama: