Įmonė atlieka mokslinius tyrimus ir eksperimentus susijusius su fitovalymo technologijos tobulinimu, integravimu, pritaikomumo didinimu.

Užteršto dirvožemio fitovalymo metodų apžvalga

Autoriai: Mantas Rubežius, Kęstutis Venslauskas

Publikuota: Agroinžinerija ir energetika, 2015, Nr. 20, P. 62-68.

Metai: 2015

Herbaceous energy crops for cleaning of soils contaminated by petroleum hydrocarbons

Autoriai: Mantas Rubežius, Kęstutis Venslauskas, Žygimantas Kidikas

Publikuota: Agricultural Engineering, Research Papers, 2016, Vol. 48, 1-5 p.

Metai: 2016

Žolinių energinių augalų naudojimas naftos angliavandeniliais užterštų dirvožemių valymui

Autoriai: Mantas Rubežius, Kęstutis Venslauskas, Žygimantas Kidikas

Publikuota: Šilumos energetika ir technologijos – 2016, Konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, P. 68-72.

Metai: 2016