Įmonė atlieka mokslinius tyrimus ir eksperimentus susijusius su fitovalymo technologijos tobulinimu, integravimu, pritaikomumo didinimu.

Influence of biological pretreatment of poultry manure on biochemical methane potential and ammonia emission

Autoriai: Mantas Rubežius, Rolandas Bleizgys, Kęstutis Venslauskas, Kęstutis Navickas

Publikuota: Biomass and Bioenergy, 2020, Vol. 142, 9 p.

Metai: 2020

Innovative approach to contaminated soil phytoremediation: heavy metal phytoextraction using energy crops

Autoriai: Valdas Paulauskas, Alfreda Kasiulienė

Publikuota: Science, Business, Society, 2019, Vol. 2, 44-47 p.

Metai: 2019

Heavy metal accumulation in different parts of trees grown on sewage sludges

Autoriai: Valdas Paulauskas, Alfreda Kasiulienė

Publikuota: 9th International Scientific conference Rural Development – 2019, Konferencijos pranešimų medžiaga, Vytauto Didžiojo universitetas, P. 313-316

Metai: 2019

Accumulation of heavy metals in forest dwarf shrubs and dominant mosses as bioindicators of atmospheric pollution

Autoriai: Alfreda Kasiulienė, Valdas Paulauskas, Vitas Marozas, Silvia Waara

Publikuota: Journal of Elementology, 2019, Vol. 24(3), 1079-1090 p.

Metai: 2019

Chelant-assisted accumulation of Cd, Cu and Zn in rapeseed (Brassica napus L.) biomass as a renewable energy feedstock.

Autoriai: Alfreda Kasiulienė, Valdas Paulauskas, Jurate Kumpienė

Publikuota: Polish Journal of Environmental Studies, 2016, Vol. 5, 1985-1994 p.

Metai: 2016

Sunkiųjų metalų akumuliacija salotose (Lactuca sativa L.), užaugintose kalkių purvu stabilizuotame substrate.

Autoriai: Eglė Barkauskaitė, Alfreda Kasiulienė, Valdas Paulauskas, Giedrius Šlekys

Publikuota: Žemės ūkio mokslai, 2016, Vol. 23, 1-10 p.

Metai: 2016