Užterštų teritorijų valymas, paremtas biovalymo metodais

Atliekame užterštų teritorijų valymo darbus. Valymo darbus atliekame pritaikydami fitovalymo ir biodegradacijos technologijas.

Fitovalymo metodas

Fitovalymo technologija yra paremta unikaliomis augalų savybėmis surinkti teršalus, skatinti jų degradaciją ar transformaciją. Ši technologija naudojama grunto bei kitų terpių galutiniam išvalymui ir dirvožemio struktūros bei gyvybingumo atstatymui. Pritaikius fitovalymo technologiją galima išvalyti tokias medžiagas kaip: chlorinti angliavandeniliai, naftos produktai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, sunkieji metalai, fenoliai, radionuklidai, pesticidai ir kt. Be to fitovalymas yra pigi alternatyva barangiems tradiciniams valymo būdams. Valymas yra ekologiškas, nedarkantis kraštovaizdžio, nekeičiantis natūralių valomos terpės fizinių, cheminių ir biologinių savybių bei proceso metu nenaudojamos jokios papildomos priemonės, kurios gali turėti neigiamą poveikį.

Fitovalymo privalumai:

  • nereikalingas grunto iškasimas ir transportavimas (kas užstatytoje teritorijoje kelia tam tikrų problemų);

  • nereikalingas specialių aikštelių įrengimas;

  • mažos darbo, mechanizmų ir energijos sąnaudos;

  • nesuardoma dirvožemio ir grunto struktūra;

  • nereikia spręsti iškasto ir išvalyto grunto tolimesnio panaudojimo problemų.

Biodegradacijos metodas

Biodegradacija – tai procesas, kurio metu vietiniai ar papildomai įvesti mikroorganizmai suskaido organinius junginius per metabolinius kelius ir paverčia juos biomase, tarpiniais produktais arba galutiniais produktais, tokiais, kaip anglies dvideginis (CO2), metanas (CH4) ir neorganinės druskos.

Nedidelis tokių organinių junginių skaidytojų kiekis paprastai yra pačiame valomajame grunte. Tačiau to nepakanka įvykdyti teršalų degradacijai. Šie gamtiniai mikrobiologiniai procesai paspartinami naudojant selekcionuotas (specialiai atrinktas) mikroorganizmų kultūras-štamus, kurių platinimu ir teisėtu naudojimu užsiima mūsų įmonė. Mūsų siūlomi biologiniai produktai padeda gerokai padidinti organinius junginius oksiduojančių mikroorganizmų koncentraciją valomajame grunte, padidinti biologinio valymo efektyvumą.

Pritaikius biodegradacijos metodą iš užteršto grunto galimą pašalinti tokius organinius junginius, kaip naftos produktai, pesticidai, daugiaciklinai aromatiniai angliavandeniliai ir pan. Toks užteršto grunto valymas nereikalauja didelių investicijų, didelių darbo jėgos bei energijos sąnaudų.

Pažeista gruntas gali būtį valomas dviem būdais. Tai valymas ex-situ, kai užterštas gruntas iškasamas ir išvežamas apvalyti į specialiai įrengtas biodegradavimo aikšteles, ir in-situ, kai užterštas gruntas valomas vietoje.

Parašykite mums žinutę