Kvapų kontrolė žemės ūkyje

Gyvulininkystėje susidaro daug įvairių neorganinių ir organinių kvapiųjų medžiagų, įskaitant alkoholius, aldehidus, amoniaką, aminus, vandenilio sulfidą ir kitus organinius sulfidus, karboksirūgštis, esterius, ketonus, terpenus ir aromatinius junginius.  Tačiau vandenilio sulfidas ir amoniakas dažnai nustatomi kaip pagrindiniai visų kvapo junginių komponentai. [...]

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija iš gyvulininkystės sektoriaus

Gyvulininkystė vaidina lemiamą vaidmenį pasaulinėje maisto gamyboje ir tūkstantmečius buvo vietinio kraštovaizdžio ir ekosistemų dalis. Gyvulininkystės sektoriaus svarba teikiant žmonių visuomenei maistą, pajamas, užimtumą  yra plačiai pripažįstama. Tačiau, tuo pačiu metu mokslinių tyrimų ir politikos bendruomenės vis labiau supranta, kad [...]

Fitovalymo galimybės ir Iššūkiai

ĮVADAS Pastaraisiais dešimtmečiais, dėl antropogeninės veiklos, ekologinė užterštų dirvožemių reabilitacija tapo rimtu iššūkiu pramonės, žemės ūkio ir miestų teritorijose. P. Panagos su kolegomis atliktų preliminarių tyrimų rezultatai atskleidė, kad Europoje yra virš 1,170,000 potencialių taršos šaltinių, iš kurių 342,000 objektuose [...]

Dirvožemio degradacija

ĮVADAS Dirvožemį galima apibūdinti įvairiai, tačiau pagal tarptautinį standartą, dirvožemis – tai viršutinis Žemės plutos sluoksnis, sudarytas iš mineralinių dalelių, organinės medžiagos, oro ir organizmų (Nadzeikienė, 2012). Tai vienas iš seniausių aplinkos darinių ir gamtos išteklių, žmonių, augalų ir gyvūnų [...]

Darnus žemės ūkio vystymasis ir praktika vedanti link darnos įvadas

Po atrojo pasaulinio karo, prasidėjo pramoninio ūkininkavimo tarpsnis, kurio metu buvo siekiama smarkiai padidinti maisto gamybą visame pasaulyje. Intensyviai pradėti naudoti pesticidai, trąšos ir vandens ištekliai,  pradėta propaguoti greita sėjomaina ir monokultūros. Sukurta daugiau technologijų, imta intensyviai naudoti techniką. Teigiamą [...]