About sadminas

Šis autorius dar neužpildė jokių detalių.
So far sadminas has created 10 blog entries.

Mobilus dirvožemio valymo reaktorius

Dėl buvusios ar vis dar vykdomos žmogaus ūkinės veiklos, dirvožemis yra užterštas ir teršiamas įvairiomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Taršos mažinimo problema aktuali visame pasaulyje. Kadangi praeities pakeisti jau nebeįmanoma, todėl vienintelė išeitis – rasti kiekvienai užterštai teritorijai optimalų tvarkymo metodą [...]

Fitovalymo galimybės ir Iššūkiai

ĮVADAS Pastaraisiais dešimtmečiais, dėl antropogeninės veiklos, ekologinė užterštų dirvožemių reabilitacija tapo rimtu iššūkiu pramonės, žemės ūkio ir miestų teritorijose. P. Panagos su kolegomis atliktų preliminarių tyrimų rezultatai atskleidė, kad Europoje yra virš 1,170,000 potencialių taršos šaltinių, iš kurių 342,000 objektuose [...]

Dirvožemio degradacija

ĮVADAS Dirvožemį galima apibūdinti įvairiai, tačiau pagal tarptautinį standartą, dirvožemis – tai viršutinis Žemės plutos sluoksnis, sudarytas iš mineralinių dalelių, organinės medžiagos, oro ir organizmų (Nadzeikienė, 2012). Tai vienas iš seniausių aplinkos darinių ir gamtos išteklių, žmonių, augalų ir gyvūnų [...]

Darnus žemės ūkio vystymasis ir praktika vedanti link darnos įvadas

Po atrojo pasaulinio karo, prasidėjo pramoninio ūkininkavimo tarpsnis, kurio metu buvo siekiama smarkiai padidinti maisto gamybą visame pasaulyje. Intensyviai pradėti naudoti pesticidai, trąšos ir vandens ištekliai,  pradėta propaguoti greita sėjomaina ir monokultūros. Sukurta daugiau technologijų, imta intensyviai naudoti techniką. Teigiamą [...]

Augaliniai biostimuliatoriai

Per pastarąjį šimtmetį greitą žemės ūkio intensyvėjimą lėmė mineralinės trąšos, kurios gaminamos iš neatsinaujinančių šaltinių. Nors tai ženkliai padidino pasėlių derlių, tačiau nesubalansuotas ir neadekvatus jų naudojimas sukėlė nemažai ekologinių problemų tokių, kaip dirvožemio degradacija, gruntinių ir paviršinių vandenų tarša, [...]