„Phy2Climate“ yra projektas, finansuojamas pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, kuriuo siekiama sujungti švarią biokuro gamybą ir fitoremediacijos sprendimus užterštose žemėse visame pasaulyje.

 

Projekto „Phy2Climate“ metu 5 teritorijose Ispanijoje (Pietų Europoje), Serbijoje (Balkanų regione), Lietuvoje (Baltijos regione), Argentinoje (Pietų Amerikoje) ir Indijoje (Pietų Azijoje) bus atliekami fitoremiadiciniai bandymai. Pasirinktos teritorijos yra užterštos labiausiai paplitusiais dirvožemio teršalais visame pasaulyje. Fitoremediacijos bandymų metu bus auginami energetiniai augalai, kurie nekelia netiesioginio žemės naudojimo pakeitimo (iLUC) problemų. Užaugintų energetinių augalų biomasė bus perduota biorafinavimo gamyklai Vokietijoje, kuri derina pažangiausias biomasės perdirbimo technologijas, kad gamintų 4 rūšių švarius biodegalus (biodyzelinas, ISO 8217 jūrinis kuras, EN 590. dyzelinas ir EN 228 benzinas) kelių ir laivybos transporto sektoriams. Be to, gamybos metu gautas biokoksas taip pat gali būti panaudojamas kaip naftos kokso pakaitalas metalurgijos pramonėje. Projekto metu siekiama sumažinti dirvožemio remediacijos sąnaudas daugiau nei 5 kartus, lyginant su įprastais valymo būdais, bei kartu pasiekti biokuro gamybos sąnaudas mažesnes nei 0,45 €/l. Apskaičiuota, kad pasaulinis biokuro gamybos potencialas pagal „Phy2Climate“ metodą siekia 137 mln. m3 per metus. Be to, apskaičiuotas specifinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas dėl gaminamo biokuro kiekio yra  149 % mažesnis, lyginant su iškastinio kuro ekvivalentais, todėl bendras potencialas sutaupyti 500 megatonų CO2 ekv. per metus. Darbo programa suskirstyta į 7 darbo paketus, kurie yra specialiai sukurti projekto tikslams pasiekti, taip pat prisidėti prie „Mission Innovation Challenge 4“ ir 16 JT tvaraus vystymosi tikslų. „Phy2Climate“ konsorciumas vienija 17 partnerių iš 10 skirtingų šalių, turinčių stiprią tarpdisciplininę patirtį projektų valdymo, dirvožemio valymo ir fitoremediacijos, pažangių biokuro technologijų, aplinkos ir socialinio tvarumo, teisinės analizės, verslo plėtros ir komunikacijos bei sklaidos srityse.