Biological preparation benefits in plant-growing farms

Siekiant padidinti augalininkystės ūkio produktyvumą ir našumą pasaulyje vis labiau populiarėja biologiniai augalų priežiūros preparatai. Tai ekologiškas žmogui ir aplinkai nepavojingas būdas leidžiantis visiškai išnaudoti dirvožemio maisto medžiagų potencialą ir sumažinti ūkių chemizavimą (Motuzienė, Daniulis, 2013).

Biologinių preparatų naudojimas suaktyvina mikroorganizmų veiklą dirvožemyje. Mikroorganizmų aktyvumas yra svarbus dirvodaros ir dirvožemio derlingumo faktorius. Mikroorganizmai atsakingi už organinės medžiagos skaidymą, kurio metu dirvožemis praturtėja augalams reikalingomis mineralinėmis ir biologiškai aktyviomis medžiagomis (Motuzienė ir kt., 2005).

Padidinus mikroorganizmų aktyvumą sparčiau skaidoma organinė medžiaga, greitėja humifikacijos procesai. Naudojant biologinius preparatus galima (Buzas, 2014; Motuzienė, Kieldanowicz, 2013):

• padidinti augalams prieinamų maisto medžiagų kiekį; Increases quantity of food nutrition accessible to plants;
• Mineral fertilizers effectiveness
• Optimizes plants nutrition
• Improves water and air circulation
• padidinti pasėlių vienodumą ir tolygų pasiskirstymą;
• Improves carbon intake and reduces CO2 emissions.
• pagerinti dirvožemio struktūrą ir sumažinti energijos, skirtos žemės dirbimui, išlaidas bei tokiu būdu sumažinti žemės ūkio technikos išmetamųjų dujų kiekį.
• Reduce the costs of production and increase the competitiveness in production.
Be to biologiniai preparatai veikia kaip dygimo-augimo aktyvatoriai, gerina dirvožemio fitosanitarines sąlygas, didina augalų atsparumą ligoms (Motuzienė, Daniulis, 2013).

 
Informacijos šaltiniai:

1. Buzas J. 2014. Tirtų biologinių preparatų įtaka žieminių kviečių produktyvumui skirtinguose tręšimo fonuose. Magistratūros baigiamojo darbo rankraštis. Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija: 42 p.
2. Motuzienė L., Daniulis S. 2013. Augalų produktyvumą išsaugančios natūralios priemonė. Prieiga per: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/augalininkyste/2974-augalu-produktyvuma-issaugancios-naturalios-priemones.
3. Motuzienė L., Kieldanowicz M. 2013. Tvariam žemės ūkiui. Prieiga per: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/augalininkyste/2999-tvariam-zemes-ukiui.
4. Motuzienė L., Končius D., Lapinskas E. 2005. Mikroorganizmų paplitimas esant skirtingoms dirvožemio agrocheminėms savybėms. Žemdirbystė. Mokslo darbai, Nr. 89, P. 154 – 162.