Biologinių preparatų nauda augalininkystės ūkiuose

Biologinių preparatų nauda augalininkystės ūkiuose

Siekiant padidinti augalininkystės ūkio produktyvumą ir našumą pasaulyje vis labiau populiarėja biologiniai augalų priežiūros preparatai. Tai ekologiškas žmogui ir aplinkai nepavojingas būdas leidžiantis visiškai išnaudoti dirvožemio maisto medžiagų potencialą ir sumažinti ūkių chemizavimą (Motuzienė, Daniulis, 2013).

Biologinių preparatų naudojimas suaktyvina mikroorganizmų veiklą dirvožemyje. Mikroorganizmų aktyvumas yra svarbus dirvodaros ir dirvožemio derlingumo faktorius. Mikroorganizmai atsakingi už organinės medžiagos skaidymą, kurio metu dirvožemis praturtėja augalams reikalingomis mineralinėmis ir biologiškai aktyviomis medžiagomis (Motuzienė ir kt., 2005).

Padidinus mikroorganizmų aktyvumą sparčiau skaidoma organinė medžiaga, greitėja humifikacijos procesai. Naudojant biologinius preparatus galima (Buzas, 2014; Motuzienė, Kieldanowicz, 2013):

• padidinti augalams prieinamų maisto medžiagų kiekį;
• mineralinių trąšų efektyvumą;
• optimizuoti augalų mitybą;
• pagerinti oro ir vandens cirkuliaciją;
• padidinti pasėlių vienodumą ir tolygų pasiskirstymą;
• pagerinti anglies įsavinimą ir sumažinti CO2 emisiją;
• pagerinti dirvožemio struktūrą ir sumažinti energijos, skirtos žemės dirbimui, išlaidas bei tokiu būdu sumažinti žemės ūkio technikos išmetamųjų dujų kiekį.
• sumažinti produkcijos savikainą ir padidinti produkcijos konkurencingumą.
Be to biologiniai preparatai veikia kaip dygimo-augimo aktyvatoriai, gerina dirvožemio fitosanitarines sąlygas, didina augalų atsparumą ligoms (Motuzienė, Daniulis, 2013).

 
Informacijos šaltiniai:

1. Buzas J. 2014. Tirtų biologinių preparatų įtaka žieminių kviečių produktyvumui skirtinguose tręšimo fonuose. Magistratūros baigiamojo darbo rankraštis. Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija: 42 p.
2. Motuzienė L., Daniulis S. 2013. Augalų produktyvumą išsaugančios natūralios priemonė. Prieiga per: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/augalininkyste/2974-augalu-produktyvuma-issaugancios-naturalios-priemones.
3. Motuzienė L., Kieldanowicz M. 2013. Tvariam žemės ūkiui. Prieiga per: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/augalininkyste/2999-tvariam-zemes-ukiui.
4. Motuzienė L., Končius D., Lapinskas E. 2005. Mikroorganizmų paplitimas esant skirtingoms dirvožemio agrocheminėms savybėms. Žemdirbystė. Mokslo darbai, Nr. 89, P. 154 – 162.

Connect with Me:

Leave a Reply